Engleski jezik

U našem smo vrtiću odabrali prirodno učenje engleskog jezika kroz razne zanimljive situacije i aktivnosti.
 

Okruženje u kojem se dijete nalazi igra važnu ulogu u aktivnom učenju jezika. Bez osjećaja uvaženosti, sigurnosti, ravnopravnosti i podrške okoline malo je vjerojatno da će djete prihvatiti strani jezik kao nešto novo, zanimljivo i vrijedno istraživanja. Iz dosadašnjega promatranja došli smo do zaključka da djeca uče jezik na mnogo različitih načina, kao kad uče svoj materinji jezik. Stoga je poželjno koristiti situacije koje dijete svakodnevno okružuju kako bi naučene riječi mogli što češće koristiti i njima se služiti. 
 
 
Za učenje novih riječi, ali i za provjeru već dosad naučenih, pomažu nam dvojezični poticaji koji od djece traže aktivno uključivanje. U bogatom prostorno-materijalnom okruženju u kojem su zadovoljene njihove potrebe, djeca će biti u mogućnosti svakodnevno se susretati s aktivnostima i poticajima koji na prirodan i aktivan način potiču rano učenje engleskog jezika.
 

Kao i u ostalim odgojno-obrazovnim procesima u našem vrtiću, tako se i kod učenja engleskoga jezika roditelje  smatra ravnopravnim partnerima. Zajedno s odgajateljima sudjeluju u stvaranju pozitivne slike djeteta o sebi, pomagači su u djetetovom napredovanju i učenju. Aktivnim sudjelovanjem, slušanjem i zanimanjem za aktivnosti na engleskom jeziku djetetu se šalje poruka da je uvaženo i da se cijeni njegov trud.
 

Ranim učenjem engleskoga jezika u vrtiću dijete će vrlo brzo spoznati nove ideje, načine komuniciranja i prilike za razvoj spoznaje. No, ne smijemo zaboraviti da svako dijete ima svoj razvojni put i da na njemu ne smijemo požurivati.
 

Ispiši stranicu