Sport

Rano djetinjstvo je idealno vrijeme da djeca kroz igru i zabavu usvoje zdrave životne navike i dobiju uvid u važnost bavljenja sportom i tjelesno vježbanje. U skladu s time, u vrtiću se provodi sportski program za djecu od tri do sedam godina starosti. Program je verificiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te je usmjeren na poticanje optimalnog razvoja motoričkih i psihofizičkih potencijala djece. Sadržaji programa primjereni su interesima i sposobnostima djece predškolske i u skladu su s njihovim mogućnostima. Potiče se razvoj djetetovih motoričkih sposobnosti: koordinacije, snage, brzine, fleksibilnosti, ravnoteže i preciznosti. Program se provodi u dvorani vrtića pod vodstvom sportskih voditelja. Tijekom cijele pedagoške godine (dva puta tjedno po četrdeset i pet minuta) djeca kroz igru usvajaju elemente  različitih sportova kao što su košarka, atletika, tenis, kuglanje, hokej, rukomet, gimnastika i nogomet.
 

Ispiši stranicu