Ritmika

Ples, zahvaljujući svojim ritmičkim karakteristikama, estetskim vrijednostima, pokretima cijeloga tijela u određenom tempu uz muziku doprinosi razvoju brojnih motoričkih sposobnosti (koordinaciji, ravnoteži, frekvenciji pokreta, izdržljivosti i nešto manje eksplozivnoj snazi i fleksibilnosti). U vrtiću se provodi program ritmike i plesa koji je namijenjen djeci od tri do sedam godina starosti. Cilj programa je formirati zdravo, skladno, spretno i okretno dijete koje će slobodno i efikasno vladati svojom motorikom. Djeca kroz druženje upoznaju vlastito tijelo, razvijaju muzički sluh i osjećaj za ritam. 
 

Početni dio sata zamišljen je kao zagrijavanje tijela i razgibavanje uz točno određenu glazbu koja prati planirane zadaće ili kroz priču u kojoj djeca aktivno sudjeluju. Središnji dio sata zamišljen je kao improvizacija djece na predhodno ispričanu priču gdje se djeca imaju priliku samostalno izraziti dok je uloga voditeljice u drugom planu. Završni dio sata predviđen je za plesno izražavanje te spajanje plesne tehnike s ritmičko plesnim elementima u male plesne sekvence ili koreografije u trajanju 2-4 minute na djeci aktualnu dječju glazbu te raznu klasičnu instrumentalnu glazbu. 
 

Roditeljima se dvaput godišnje prezentira rad polaznika na božićnoj i završnoj priredbi.
 

Ispiši stranicu